Sunday, May 23, 1999

The Scorecard
.:Press .:Lobbyists
.:Other legislators
For more information on how the survey
was conducted, read "About the survey."

  Integrity Intelligence Effectiveness Energy Problem
Solving
Potential Overall
Rep. Sam Bateman
. 8.50 7.50 7.00 5.50 6.00 6.25 6.79
. 8.24 7.20 6.84 5.64 6.34 5.85 6.68
. 8.80 7.36 7.04 6.27 6.70 6.06 7.04
Avg. 8.51 7.35 6.96 5.80 6.35 6.05 6.84
Sen. Lou Blessing
. 7.00 7.25 6.50 5.25 5.75 6.25 6.33
. 7.49 8.30 7.73 6.64 7.40 7.05 7.44
. 7.17 7.86 7.33 6.92 7.20 6.85 7.22
Avg. 7.22 7.80 7.19 6.27 6.78 6.72 7.00
Rep. Sam Britton
. 7.40 5.00 4.20 4.80 4.80 4.40 5.10
. 7.80 6.35 5.74 6.18 5.79 5.85 6.29
. 8.00 6.86 6.00 6.54 6.48 6.35 6.70
Avg. 7.73 6.07 5.31 5.84 5.69 5.53 6.03
Rep. Gary Cates
. 8.60 8.00 8.00 7.40 7.00 7.20 7.70
. 8.14 7.95 7.37 7.52 7.22 7.37 7.60
. 8.97 8.61 8.16 8.61 8.27 8.47 8.52
Avg. 8.57 8.19 7.84 7.84 7.50 7.68 7.94
Rep. Patricia Clancy
. 8.00 6.75 5.75 7.25 5.75 5.50 6.50
. 8.24 7.52 6.70 7.55 6.89 7.23 7.36
. 8.40 7.40 6.71 7.63 6.60 6.69 7.24
Avg. 8.21 7.22 6.39 7.48 6.41 6.47 7.03
Sen. Richard Finan
. 8.50 8.50 9.33 8.67 8.17 9.33 8.75
. 8.77 9.00 9.14 8.57 8.18 8.41 8.68
. 9.51 9.31 9.64 9.31 8.67 8.82 9.21
Avg. 8.93 8.94 9.37 8.85 8.34 8.85 8.88
Rep. Catherine Barrett
. 7.80 7.20 5.40 7.00 6.40 6.40 6.70
. 7.43 5.45 4.65 6.27 4.73 5.61 5.69
. 7.47 6.40 5.21 7.00 6.00 6.27 6.39
Avg. 7.57 6.35 5.09 6.76 5.71 6.09 6.26
Rep. Gregory Jolivette
. 7.80 7.60 6.80 8.20 6.80 6.60 7.30
. 7.55 7.07 6.74 7.17 6.98 7.02 7.09
. 8.37 7.83 7.30 7.87 7.47 7.57 7.73
Avg. 7.91 7.50 6.95 7.75 7.08 7.06 7.37
Rep. Eugene Krebs
. 8.00 6.00 5.75 7.50 5.00 4.75 6.17
. 6.96 7.28 6.33 7.61 6.19 6.29 6.78
. 8.03 7.11 5.76 7.57 6.18 5.69 6.72
Avg. 7.66 6.80 5.95 7.56 5.79 5.58 6.56
Rep. Jerome Luebbers
. 8.50 8.25 7.00 6.25 6.75 6.00 7.13
. 8.55 7.74 6.95 6.70 6.89 6.99 7.30
. 8.84 8.16 6.72 7.28 7.41 6.53 7.49
Avg. 8.63 8.05 6.89 6.74 7.02 6.51 7.31
Sen. Mark Mallory
. 7.00 7.60 5.40 6.40 6.20 6.00 6.43
. 8.05 7.76 6.83 7.47 7.10 8.05 7.54
. 8.20 7.77 7.03 7.90 7.30 7.67 7.64
Avg. 7.75 7.71 6.42 7.26 6.87 7.24 7.21
Sen. Scott Nein
. 7.60 8.00 6.60 6.80 6.00 6.60 6.93
. 7.90 7.29 6.95 7.14 7.20 7.54 7.34
. 8.21 7.82 7.71 7.76 7.51 7.42 7.74
Avg. 7.90 7.70 7.09 7.24 6.91 7.19 7.34
Rep. Jackie O¹Brien
. 9.00 6.25 5.25 6.00 5.00 4.75 6.04
. 9.43 7.02 7.35 7.46 7.02 6.89 7.53
. 9.00 6.25 5.83 6.78 5.97 5.50 6.56
Avg. 9.14 6.51 6.14 6.75 6.00 5.71 6.71
Rep. Robert Schuler
. 7.50 7.50 7.00 7.50 6.75 5.25 6.92
. 8.44 8.33 7.85 7.52 7.66 7.95 7.96
. 9.11 8.59 8.18 8.24 8.14 8.14 8.40
Avg. 8.35 8.14 7.68 7.75 7.52 7.11 7.76
Rep. George Terwilleger
. 8.00 8.00 7.50 8.00 7.33 6.33 7.53
. 8.48 8.04 7.99 8.03 7.89 7.66 8.01
. 8.67 7.79 7.23 7.77 7.24 6.71 7.57
Avg. 8.38 7.94 7.57 7.93 7.49 6.90 7.70
Rep. Dale Van Vyven
. 6.60 8.00 7.80 7.00 7.20 6.60 7.20
. 7.04 8.14 8.14 7.14 7.43 7.10 7.50
. 8.65 8.66 8.84 8.37 8.35 7.20 8.34
Avg. 7.43 8.27 8.26 7.50 7.66 6.97 7.68
Rep. Rose Vesper
. 8.40 7.80 7.20 7.60 7.20 7.20 7.57
. 8.90 8.47 7.76 7.85 7.76 7.85 8.10
. 9.31 8.57 8.13 8.43 7.71 7.44 8.26
Avg. 8.87 8.28 7.70 7.96 7.56 7.50 7.98
Sen. Doug White
. 7.40 7.40 6.60 6.80 6.40 6.40 6.83
. 8.05 8.04 8.15 7.90 7.99 8.14 8.05
. 8.30 8.11 8.08 8.21 8.00 8.29 8.16
Avg. 7.92 7.85 7.61 7.64 7.46 7.61 7.68
Rep. Cheryl Winkler
. 8.40 5.80 4.80 5.00 4.80 4.00 5.47
. 9.07 7.61 7.34 6.71 6.93 6.99 7.44
. 8.64 6.52 5.52 5.84 5.58 5.06 6.19
Avg. 8.70 6.64 5.88 5.85 5.77 5.35 6.37Rating your legislators
The survey
Scorecard background
About the survey
New bills for 1998-1999
Your representatives
District map
Vote online